Akreditované vzdělávací akce z ekonomické oblasti pro územní samosprávné celky a jimi řízené příspěvkové organizace. 
Semináře z oblasti controllingu, finančního a manažerského účetnictví pro podnikatelské subjekty


Intes , družstvo pro výzkum, poradenské a inženýrské služby, Slávy Horníka 1021, 150 06 Praha 5
Odpovědný pracovník : PaedDr. Vladimír Vojtek 
email: intes@sendme.cz

Středisko vzdělávání družstva INTES ukončilo 31. března 2016 činnost.


Družstvo INTES Praha je od 1. dubna 2016 v likvidaci.